2009 VAKIF MEDENİYETİ SAĞLIK YILI ANASAYFA


GELENEKSEL VAKIF KÜLTÜRÜNDE
SU VE SU VAKIFLARI
SEMPOZYUM -

I. OTURUM

Prof. Dr. Mehmet İşpirli
Osmanlı Vakıf Su Yolları ve Kudüs Örneği

Prof. Dr. Ahmet Tabakoğlu
İstanbul'da Su Teşkilatı ve Su Yolları

Prof Dr. Ahmet Kala
Su Kaynaklarının Değerlendirilmesinde Vakıflar, Vakıf Su İşletmeleri

Prf. Dr. Gülfettin Çelik
Osmanlı Su Teşkilatı


Sempozyumda sunulan bildirilere erişmek için tıklayınız...

 


DÜNYA'DA VE TÜRKİYE'DE SU SORUNLARI VE KÜRESEL ISINMA
SEMPOZYUM -

II. OTURUM

Prof. Dr. Mehmet Borat
Türkiye'nin Su Potansiyeli

Prof. Dr. Ferruh Ertürk
Sanayi Politikalarının Küresel Isınmaya Etkileri

Prof. Dr. Ömer Akgiray
Gelecek yüzyılda "Su Politikamız"

Prof Dr. Cumali Kınacı
Ankara ve İstanbul'un Su Durumu (Genel Değerlendirme)

Doç Dr. Ali Uyumaz
İklim Değişikliklerinin Dünya'da Su politikalarına Etkisi


Sempozyumda sunulan bildirilere erişmek için tıklayınız...