2009 VAKIF MEDENİYETİ SAĞLIK YILI ANASAYFA


GELENEKSEL VAKIF KÜLTÜRÜNDE
ÇEVRE VE ÇEVRE VAKIFLARI
SEMPOZYUM -

I. OTURUM

08 Mayıs 2007 Salı - TOBB Üniversitesi Salonu

Oturum Başkanı:
Prof. Dr. İlber ORTAYLI / Topkapı Sarayı Müzesi Müdürü

Tebliğ Sunanlar:
Prof. Dr. Cahit BALTACI /Marmara Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi

Tebliğ Konusu: Vakfın Kuruluş Felsefesinde Çevre Faktörü

Doç. Dr. Sait ÖZTÜRK / Osmanlı Araştırmaları Vakfı
Tebliğ Konusu: Osmanlı Devleti'nde Çevrenin Korunmasında Vakıfların Rolü

Yrd. Doç. Dr. Mustafa GÜLER / Afyon Kocatepe
Üniversitesi Tarih Bölümü

Tebliğ Konusu: Vakıf Tesislerinde Temizlik (Çevre) Personeli

Prof. Dr. Ziya KAZICI / Marmara Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi

Tebliğ Konusu: Vakıfların Çevre ile İlgili Hizmetleri

Sempozyumda sunulan bildirilere erişmek için tıklayınız...

 


ÇEVRE SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNDE
VAKIFLARIN ROLÜ
SEMPOZYUM -

II. OTURUM

08 Mayıs 2007 Salı - TOBB Üniversitesi Salonu

Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Metin SÖZEN / ÇEKÜL Vakfı Başkanı

Tebliğ Sunanlar:
Prof. Dr. Ruşen KELEŞ / Doğu Akdeniz
Üniversitesi Kamu Yönetimi

Tebliğ Konusu: Çevrenin Korunmasında Yasalar

Prof. Dr. Mehmet BORAT / Fatih Üniversitesi
Çevre Mühendisliği Bölümü

Tebliğ Konusu: Vakıf Su Yapılarından Öğrendiklerimiz ve Öğreneceklerimiz

Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK / Çevre ve Orman
Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı

Tebliğ Konusu: Haliç Çalışmaları, İklim Değişiklikleri, Mevzuat ve Uygulamalar

Prof. Dr. Şerif Ali TEKALAN / Fatih Üniversitesi
Mütevelli Heyet Başkanı

Tebliğ Konusu: Çevre Duyarlılığı ve Zararlı Alışkanlıklar

Yrd. Doç. Dr. Ömer MADRA / Açık Radyo
Tebliğ Konusu: Vakıflar ve Küresel Isınma

Sempozyumda sunulan bildirilere erişmek için tıklayınız...