2009 VAKIF MEDENİYETİ SAĞLIK YILI ANASAYFA

 

BEN BİR VAKIF KURSAM

KONU ::
"BEN BİR VAKIF KURSAM" konulu kompozisyon yarışması.
HEDEF KİTLE ::
Bu yarışma, Türkiye geneli üniversite (ön lisans ve lisans) öğrencilerine yöneliktir.

AMAÇ ::
Gençlerin hayır, yardımlaşma, paylaşma duygularını geliştirmek; çevreyi koruma ve doğal hayatın önemini kavratmak, çevre - insan ve vakıf ilişkisini yorumlama kabiliyetlerine katkı sağlamak, bu konularda hayallerini ve ideallerini paylaşmalarına zemin hazırlamak, böylece vakıf şuurunun ve çağdaş vakıf anlayışının oluşturulması çabalarına aktif katılımlarını gerçekleştirmek ve onları geleceğin vakıf insanlarından olmalarına teşvik etmek.

İÇERİK ::
Vakıf geleneğimizde "çevre" ve onunla ilgili konular ciddi bir öneme sahiptir. Vakıf tarihimizde, amacı doğrudan çevre olan veya vakfiyesine çevreye hizmeti konu edinen binlerce vakıf bulunmaktadır. Vakıf tarihimiz bu anlamı ile bir övünç kaynağımızdır adeta. Çünkü vakıf medeniyetinin kurucuları ve takipçileri, hayat ile ilgili her şeye karşı kendilerini sorumlu hissetmişler, insandan kuşa, ağaçtan böceğe, denizden yağmura, topraktan gökyüzüne kadar her konuda vakıf ruhu inşa etmişlerdir. Bu alanlarda günümüz insanı için şaşırtıcı olacak nice çalışma, o dönemki vakıflarımız tarafından yaratılış gayesine matuf olarak hizmet amacı ile yapılmıştır. Çevre konusu çağdaş dünyamız için de önemlidir, günden güne bu önem stratejik ve hayati bir noktaya ulaşmıştır. Vakıf Medeniyetimizi referans alarak, orda şekil bulmuş vakıf ruhumuzu genç yüreklerde yeniden yeşertebilirsek, çevre konularında insan doğasına uygun, fonksiyonel çözümler çıkacaktır. Vakıf ruhu ile yoğrulmuş çevre vakıfları bu açıdan hem ülkemiz hem de dünyamız için farklı bir çıkış olabilir. Üniversiteli gençlerimizden, bu noktadaki hayallerini paylaşmalarını ve hayallerini "ben bir vakıf kursam" mantığı ile yazmalarını, projelendirmelerini bekliyoruz.

 

"Ben Bir Vakıf Kursam" Konulu Kompozisyon Yarışmasında Plaket ve Ödül Alanlar

YARIŞMA BİRİNCİSİ - Ayşegül AKKOYUNLU

"PELİKAN KUŞU" - ODTU Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü

YARIŞMA İKİNCİSİ - Sezgi KURAL

"ÇEVRE ALANINDA GİRİŞİMCİ BİR SİVİL İRADE ÖRNEĞİ " - İstanbul Unv.Mühendislik Fak. Kimya Bölümü

YARIŞMA ÜÇÜNCÜSÜ - Sibel ALTAŞ

"TOPRAK GELECEKTİR VAKFI " - Dicle Ünv. Siirt Eğitim Fak. Sınıf Öğrt. Bölümü

Yasemin BAYER

"HAYATA GÜZEL BAKMAK" - M. Kemal Ünv. Eğitim Fak. Sınıf Öğrt. Bölümü

Canan İŞÇİ

"BİR SES BİR NEFES " - Dokuz Eylül Ünv. Eğitim Fak. Türkçe Öğrt. Bölümü

Tuncer AÇAR

"DAR AĞACINDAKİ DOĞANIN SON UMUDU VAKIFLAR " - Erzurum Atatürk Ünv. Fen-Edebiyat Fak Matematik Böl.

Fatma DEMİR

"VARIM DEMELİ, DİYEBİLMELİYİM " - Muğla Ünv. Bahçe Ziraati Bölümü

Seçil GÜDÜK

"SESLENİŞ" - Selçuk Ünv. Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu

Burcu KIRANLAR

"Sihirli Değnek " - Boğaziçi Ünv.Eğitim Fak.Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü

Mehmet PEKTAŞ

"KÜRESEL ISINMA İLE MÜCADELE VAKFI " - Anadolu Ünv. Dış Ticaret Bölümü

 

Kompozisyonlar için tıklayınız...