2009 VAKIF MEDENİYETİ SAĞLIK YILI ANASAYFA

 

VAKIF - HAT YARIŞMASI

KONU ::
"Vakıf" konulu hat yarışması.

HEDEF KİTLE ::
Bu yarışma, Türkiye geneli hat sanatçılarına yöneliktir.

AMAÇ ::
Vakfetmeyi, yardımlaşmayı, vermeyi, paylaşmayı emreden veya öven ayet, hadis, kelâm-ı kibâr ve atasözlerinin geleneksel hat sanatı ile yazılması.

İÇERİK ::
Vakfetmek insani duyguların en saf, en doğal en içten olanlarındandır. Öyle bir duygudur ki tüm dinler, kültürler ve ideolojiler vakıf merkezli erdemleri övmüşler ve teşvik etmişlerdir. Onun için vakıf kültürü evrensel bir kültürdür.
Ancak, vakıf anlayışını bir ruh olarak ortaya koyan ve bu ruhtan bir medeniyet inşa eden bizim milletimizdir. Bunda milletimizin kendi öz dinamiklerinin etkisinin yanında, onu yoğuran inanç, kültür ve hayat anlayışının da etkisi vardır. Yaratıcısının bu güzel erdemleri emreden, öven, teşvik eden âyetleri, peygamberlerin güzel sözleri, toplumun önderi olan kişilerin hoş kelâmları insanımızın vakıf insan olmasında ve vakıf medeniyetini inşasında önemli etkendir.
Hat sanatı, kadim olana yönelen ve onu estetik bir form ile daha da kadimleştiren bir sanattır. Hat sanatı bir yazı sanatı olmanın yanında insan ruhunu ve yaratıcının estetiğini yansıtan bir seyirdir aynı zamanda. Vakıf ruhu ile hat estetiği bu anlamda aynı iklimden beslenen farklı ırmaklar gibidir.
Bu yarışma ile, vakfetmeyi, yardımlaşmayı, vermeyi, paylaşmayı emreden veya öven âyet, hadis, kelâm-ı kibâr ve atasözlerinin kalıcı hale gelmesini arzuluyoruz. Hattatlarımıza şimdiden vakıf meşki diliyoruz.

 

" Vakıf " Konulu Hat Yarışmasında Plaket ve Ödül Alanlar

Ömer Faruk ÖZOĞUL
Yarışma Birincisi

Hüseyin Hüsnü TÜRKMEN
Yarışma İkincisi
R.Sadri SAYIOĞULLARI
Yarışma Üçüncüsü
Ümmühan GÜNER
Mansiyon
Abdurrahman DEPELER
Mansiyon

 

 

 
AMohammed Najib JAFF
Mansiyon
Aytekin ARSLAN
Mansiyon